I Odense LMU er der mulighed for at vælge mellem tre bibelstudieløsninger.

 

Der er mulighed for at komme i en fast gruppe, der tager hjem og besøger hinanden, eller som er fast i LMU’s lokaler. Derudover er det også muligt bare at møde op, og enten blive koblet på bibelstudiegruppe, eller at samles med de andre, som bare er mødt op.

 

Der sat aftener af i programmet til bibelstudie, men ud over de bibelstudieaftnerne, er der også indlagt en halv time hver normale gang, hvor det er muligt for bibelstudiegrupperne at mødes.

 

Hvad man laver i bibelstudiegrupperne er op til bibelstudiegrupperne selv. Vi har ikke noget fast hæfte vi følger.

Hvis du gerne vil med i en fast gruppe, så grib fat i en af dem som er i bestyrelsen, så vil de sørge for, at du kommer i en gruppe.

 

 

 

 

Bibelstudiegrupper

LMU 1

LMU 2

LMU 3

LMU 4

Kristine R

Lars R

Cecillie R

Clara CW

Mie L

Sara W

Krista WK

Laura S

Robin LP

Anna GC

Rebecca J

Matias N

Amalie MH

Johannes WK

Victor P

Casper TN

Maria CJ

Samuel RA

Esther RA

Daniel IO

Randi J

Sander LM

Martin KS

Laura GC

Lillian MW

Martin JRJ

Rune GR