Bliv medlem

Der kræves på ingen måde medlemskab for at kunne deltage til vores arrangementer. Alle er velkomne!

 

Men det giver dig muligheden for at få indflydelse ved generalforsamlinger og for at blive en del af bestyrelsen. Et medlemskab koster 170 kr. og varer fra indmeldelsesdatoen til årets afslutning, hvorefter det kan fornyes.

 

Når du bliver medlem, støtter du LMU økonomisk lokalt, regionalt og på landsplan. Dit medlemskab giver også Odense LMU og LMBU Danmark muligheden for at søge tilskud fra henholdsvis kommune og tipsmidler.

 

Som medlem af Odense LMU kan optages enhver, der er fyldt 13 år, og som ønsker at fremme Odense LMU’s formål, jvf. § 3 i vedtægterne. 

 

Sådan gør du:

 

    1. Overfør 170 kr. til reg.nr. 0828 kontonr. 0000761184 eller              betal med MobilePay i missionshuset

    2. Udfyld et medlemskort (findes i LMU-lokalet eller hos                    kassereren).

    3. Kontakt kassereren og få signeret dit medlemskort.

 

 

 

Odense LMU har som formål at samle unge om Guds ord og derigennem vække og befæste en levende tro på Jesus Kristus, samt tilskynde til personlig og ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel i Danmark som internationalt.

§ 3. Formål