Grundlag

Vi tror på at Jesus er Guds søn, som gennem sin død på korset og opstandelse på tredjedagen, har taget al vor synd og skyld på sig, så vi kan blive frelste ved at tro på ham.

I henhold til vores vedtægter (§2), har Odense LMU det samme grundlag som Luthersk Mission. Dette er baseret på følgende kerneværdier:
- Frit evangelium
- Troværdig bibel
- Tydelig mission
- Nådegaver i funktion

Væsentlige dokumenter:
Vedtægter
Kerneværdier
Pejlemærker for troen